Mladé ženy

 

 

 Tréningové jednotky počas škol.r.2009/2010

Pondelok     :     16.15hod-17,45hod      hala Slávia POZOR ZMENA! od 01.11.2009

Útorok          :     17,00hod-18,30hod     hala Slávia

Streda          :     18,30hod-20,00hod    hala Slávia POZOR ZMENA! od 8.02.2010

Štvrtok         :       15,30hod-17,00hod   ZŠ alebo plaváreň

Piatok         :        17,00hod-18,30hod hala Slávia